Fabrikanten

FAQ

Heeft u hulp nodig ? Bekijk onze FAQ pagina.

Disclaimer voor shop.hoboenzo.nl

Algemeen

hobo&zo (Kamer van Koophandel 30268355), hierna te noemen hobo&zo, verleent u hierbij toegang tot shop.hoboenzo.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. hobo&zo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

hobo&zo spant zich in om de inhoud van shop.hoboenzo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op shop.hoboenzo.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met hobo&zo.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op shop.hoboenzo.nl. hobo&zo oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. hobo&zo zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hobo&zo en haar licentiegevers en gebruikers. De inhoud van shop.hoboenzo.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.